Talán regisztráció

 

 

 

 

 

 

 

Regisztráció

FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

 

A www.babadirect.hu honlapon elérhető fórum (http://www.babadirect.hu/forum) üzemeltetője a Felicitas Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, IX. ker. Vaskapu utca 10-14. fszt 5/D; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-09-264873; adószám: 10849916-2-43, a továbbiakban: „Felicitas”).

A látogató a Felicitas fórum használatával kapcsolatban elfogadja az alábbiakban leírt felhasználói feltételeket (a „Felhasználói Feltételek”). A Felhasználói Feltételek módosításának jogát a Felicitas fenntartja, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódni szíveskedjen a szolgáltatás Felhasználói Feltételeinek vonatkozásában.

A fórumszolgáltatás igénybevétele során a szolgáltatásra a Felicitas honlapon található Jogi Közlemények és Adatvédelmi Tájékoztató dokumentumokban írtak értelemszerűen irányadók.

Bár a Felicitas a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének nem tagja, a szolgáltatás során tevékenységére a Magyar Tartalomszolgáltatók Etikai Kódex-ének rendelkezéseit irányadónak tekinti (http://mte.hu/dokumentumok/MTE_tartkodex091018.doc).

A fórum a Felicitas ingyenes szolgáltatása. A fórum szolgáltatás nyilvános, azt bárki olvashatja, hozzászólásra, közlések, vélemények elhelyezésére, kifejtésére azonban csak regisztráció után és ellenében kerülhet sor.

A fórumszolgáltatásra kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy jogosult regisztrálni.

A regisztráció folyamata a következő: A regisztrációs form kitöltését követően , megerősítő e-mail-t küldünk amely elfogadása után aktiválódik a felhasználói profil.

A fórumszolgáltatás regisztrációt követően vehető teljes körűen igénybe, a látogató a regisztrálással szerez arra jogot, hogy a fórumba, annak egyes kategóriáiban, témaiban hozzászóljon, megjegyzést vagy észrevételt tegyen. Bár a regisztráció során valós személyes adatok megadása kötelező (ennek megsértése esetén a Felicitas a felhasználó törlésére jogosult), de a fórum szolgáltatásai a regisztráció során megadott ún. becenév használatával is igénybe vehetők; ez esetben a felhasználó a fórum más résztvevői számára anonim marad. A becenevet az általános elvárások és elfogadott közízlés és normák szerint lehet megadni, így trágár kifejezést, védett vagy történelmi elnevezést, másokat bármely módon (lelkiismereti, vallási, nemzeti, nemzetiségi okból) sértő, korábbi becenevekhez hasonló, azzal összetéveszthető becenevet nem lehet használni.

A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a szolgáltatást miként használja. A felhasználó felel a belépéshez szükséges jelszava titokban maradásáért, minden olyan tevékenységet, amelyet bárki a kellő belépési azonosító és jelszó használata mellett végez, a Felicitas az adott azonosítókkal felhasználónak tulajdonítja, kivéve, ha a szolgáltatás jogellenes használata (pl. hack-elés) kétséget kizáróan bizonyított.

A felhasználó kizárólag a rendszer és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatára jogosult, nem jogosult olyan magatartás tanúsítására, amely célja, hogy a rendszer vagy szolgáltatás nyilvánosan nem elérhető funkciókkal lássa el, eredetitől eltérően működtesse. A felhasználó olyan bejegyzés, hozzászólás, link vagy hasonlók elhelyezésére sem jogosult, amelyek azt célozzák vagy lehetővé teszik, hogy más felhasználók számítástechnikai eszközein különböző szoftverek, kódok, vírusok vagy az eszköz működését megfigyelni vagy befolyásolni képes egyéb alkalmazások települjenek vagy fussanak. Az ilyen magatartások a felhasználó tiltásán túl bűncselekményt is megvalósíthatnak.

A fórumon kereskedelmi tevékenység nem folytatható, gazdasági reklámok elhelyezésére lehetőség nincs; csakúgy, mint jogszabálysértő hozzászólások közzétételére sincs lehetőség. Az ilyen hozzászólásokat és a felhasználót a Felicitas a szolgáltatás köréből törli.

A felhasználó felel a fórum használata során általa elhelyezett tartalomért, véleményért. A jogsértő hozzászólásokat a Felicitas törli. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a feltöltött tartalom mások jogait, ideértve különösen, de nem kizárólag a személyiség, szerzői és védjegyjogokat ne sértse; továbbá a felhasználó felelőssége a közléseinek megbízhatóságáról, hitelt érdemlőségéről és valóságtartalmáról meggyőződni.

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

A felhasználó jogosult arra, hogy korábbi hozzászólásait törölje vagy a Felicitas-t felkérje, hogy az adott hozzászólását törölje.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a fórum moderált. A Felicitas a fórumok tartalmát nem szerkeszti, csupán jogosult arra, hogy a jelen Felhasználói Feltételekben írt követelményeknek nem megfelelő hozzászólásokat törölje, az felhasználót a fórum használatában időlegesen vagy véglegesen korlátozza, kizárja. A hozzászólás moderálására adhat okot különösen, ha a közlés jogszabálysértő, bűncselekmény elkövetésére hív fel, sérti mások szólás vagy véleményszabadságát, lelkiismeretét, vallását, nemzetiségét, nemzetét, egészségügyi vagy fizikai állapotát, trágár, közönséges, fenyegető, lealacsonyító jellegű, mások személyes adataival visszaél (ideértve más felhasználók adatainak nyilvánosságra hozatalát is), személyeskedő jó ízlést sért, témaromboló, kulturált társalgást akadályozza vagy ellehetetleníti, szándékos ismétlést tartalmaz. Kifejezett jogsértés hiányában a Felicitas a moderálás során az érdekek összemérése alapján dönt. A moderálás során alkalmazott törlést (akár a hozzászólást, akár a felhasználó szolgáltatáshoz való hozzáférését jelenti) a Felicitas nem köteles megindokolni, indokolt esetben a törlésről a felhasználót elektronikus levélben tájékoztatja.

A Felicitas a moderálás során jogosult arra, hogy egyes hozzászólásokat – amennyiben nem az erre szolgáló témakörben teszi közzé a felhasználó – azt a megfelelő témacsoportba helyezze át.

A forum felhasználói egyes sérelmesnek tartott hozzászólásokat maguk is jogosultak a moderátornak jelenteni.

A Felicitas nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

A Fórum használata során feltett kérdéseikre szakértőink néhány napon belül személyesen válaszolnak

Szakértőink válaszaik szakmai tartalmáért vállalják a felelősséget. A válaszadás az Önök megállapításai alapján feltett kérdésekre, de személyes betegvizsgálat nélkül történnek.

Pontos diagnózis és kezelési javaslat érdekében, illetve sürgős esetben mindenképpen személyes orvosi vizsgálat szükséges!

A fórumban olvasható megjegyzések, vélemények hozzászólások nem feltétlenül tükrözik a Felicitas véleményét vagy minősíthetők a Felicitas véleményének, ezekért a Felicitas mindennemű felelősségét kizárja. A Felicitas nyomatékosan felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a más felhasználóktól származó gyerekápolási, nevelési, gondozási vagy orvosi, gyógyítási tanácsok nem feltétlenül helyesek, helytállók. Ilyen jellegű kérdések megválaszolásához javasoljuk, hogy kérje ki megfelelő szakember tanácsát és segítségét, a probléma megoldása elképzelhető, hogy meghaladja a házilag megoldható mértéket.

A jelen Általános Felhasználási és Vásárlási Feltételek (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) határozzák meg a Felicitas Kft. (székhely: 1097 Budapest Vaskapu utca 10-14 D ép./5., cégjegyzékszám: 01-09-264873, adószám: 10849916-2-43), továbbiakban: Üzemeltető) kizárólagos tulajdonában álló és az Üzemeltető által működtetett és babadirect.hu elnevezésű weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (továbbiakban: Felhasználó vagy Végfelhasználó).

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételeket.

A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételek változásait nyomon követi.

Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási és Vásárlási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

Üzemeltető mind a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételekben, mint a Weboldalon „BabaDirect” néven is szerepelhet.

A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a BabaDirect szabályait és feltételeit. Ha nem ért egyet ezekkel a szabályokkal és feltételekkel (ide értve az Adatkezelési tájékoztatót ist), ne használja az Weboldalt.

 

 

Baba Direct

Kapcsolat