Talán regisztráció

 

 

 

 

 

 

 

Regisztráció

Adatkezelés

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 

Felicitas Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1097 Budapest, IX. ker. Vaskapu utca 10-14. fszt 5/D, Magyarország

nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-264873

adószám: 10849916-2-43

 

 

 

 

I.            BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I.1.         A www.babadirect.hu honlapon (és az aloldalai együttesen: a „Honlap”) a látogató a Felicitas Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, IX. ker. Vaskapu utca 10-14. fszt 5/D; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-09-264873; adószám: 10849916-2-43, a továbbiakban: „Felicitas”) vagy partnereinek szolgáltatásait veszi igénybe, használja a fórumát vagy hírlevél szolgáltatásunkra iratkozik fel vagy csak egyszerűen a Honlap látogatója. Az ezen tevékenységek során a látogató személyes adatai rögzítésre, kezelésre és feldolgozásra kerül(het)nek. A jelen Adatvédelmi Szabályzat azt mutatja be, hogy a látogató személyes adatainak kezelése, feldolgozása és esetleges továbbítása a Felicitas-nál miként történik.

I.2.         A Honlap egyes szolgáltatásainak teljesítése érdekében a látogatót csak a szolgáltatás nyújtásához legszükségesebb személyes adatainak megadására kérjük. Ezek a személyes adatok a jelen Adatkezelési Szabályzat V.2. pontjában kerülnek részletesen meghatározásra. A Honlapot – amennyiben a látogató szolgáltatást nem vesz igénybe – szabadon, minden személyes adat szolgáltatása nélkül megtekintheti. Egyes szolgáltatások esetén az említettektől eltérő más adatok megadására is szükség lehet, ezt az adott szolgáltatásnál feltüntetésre kerül.

I.3.        A Felicitas a szolgáltatásai nyújtása során különleges személyes adatot, mint például az egészségügyi állapot, vallás, felekezet, stb. egyáltalán nem kezel.

I.4.         A Honlapon a látogatónak lehetősége van arra, hogy a Felicitas hírlevél vagy fórum szolgáltatásaira regisztráljon. Mindkét szolgáltatásra a regisztrálás önkéntes, a látogató saját döntésétől függ.

A hírlevél szolgáltatás során lényege, hogy a látogató időről időre elektronikus levél formájában a szolgáltatásra feliratkozott személyeket értesítjük az oldalon található legfrissebb hírekről, […], egyúttal partnereink reklámjait, terméktájékoztatóit és kedvezményes ajánlatát is eljuttatjuk a látogató részére.

A fórum szolgáltatás egy olyan közösségi szolgáltatás, amelyen keresztül a látogatók egymással, az általuk regisztráció során megadott felhasználói névvel (ún. nick névvel) meghatározott témákban véleményüket, észrevételeiket, tapasztalataikat különböző csoportokban meg tudják vitatni, mások bejegyzéseihez hozzászólást tehetnek.

I.5.         A látogató V.2. pontban meghatározott személyes adatait a Felicitas a szolgáltatás teljesítése érdekében, és kizárólag ebben a körben, mint ügyfelének adatait kezelheti.

I.5.         A Felicitas a webhelyeit alkalomszerűen látogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Felictas rendszere a látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a látogatók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

I.6.         A Felicitas elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, különös tekintettel a látogatók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A Felicitas a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

I.7.         A látogató felelőssége, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatban részletezett adatkezelési szabályokat megismerje. A látogató a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásával , illetve a fórum szolgáltatása történő regisztrálással kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot megismerte elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

II.          AZ ADATKEZELÉS

II.1.        A Felicitas a látogatók személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót igénybe vesz.

II.2.        A Felicitas a Honlap üzemeltetése, működtetése során tárhely szolgáltatót vesz igénybe. A tárhelyszolgáltatás lényege, hogy a tárhelyszolgáltató biztosítja a Honlap és a Felicitas szolgáltatásainak (hírlevél küldése és fórum) működtetéséhez szükséges informatikai hátteret, infrastruktúrát. Ez azt is jelenti, hogy a látogatók a személyes adataikat bármely szolgáltatásra történő feliratkozáskor vagy regisztráláskor a tárhelyszolgáltatónál végzik. A tárhelyszolgáltatás adatfeldolgozási tevékenységnek minősül, mert érdemben az adatokon végzendő műveleteket a Felicitas határozza meg, a tárhelyszolgáltató adatokkal való feladata pusztán technikai jellegű (informatikai eszközök, tárhely, háttér, mentések, stb. biztosítása), a tárhelyszolgáltató a látogató személyes adataival nem jogosult rendelkezni.

II.3.        Amennyiben a látogató bármely szolgáltatásunkra történő regisztrálása, feliratkozása esetén a folyamatot a véglegesítése előtt abbahagyja vagy megszakítja, WEB-es felületen esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését követően a látogató személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését a Felicitas az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.

II.4.        A Felicitas a weboldalainak meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el a látogató számítógépén.

A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, a rendszerteljesítmény, a használhatóság és hasonló hasznos információk nyújtásában, a felhasználói élmény biztosításában, továbbá esetenként a cookie-k hiányában a szolgáltatás teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Honlap nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a Honlap használatát felhasználó barátabbá teszi. A látogatónak böngészője beállításaiban lehetősége van a cookie-k fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Honlap korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.

A cookie-k használatához a látogató hozzájárulása külön nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a látogató által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Felicitasnak feltétlenül szüksége van, ez utóbbi esetben a cookie használatát a látogató kifejezett kezdeményezésére történő használatnak kell tekinteni.

A Felicitas által használt cookie-k fajtájuk szerint a következők lehetnek:

II.4.1.     Átmeneti (session cookie): Anonim látogatóazonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a Szolgáltató a látogatók számítógépére helyez el a böngészés tartamára. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a Szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Ezen anonim látogatóazonosítók elhelyezése az online kommunikáció (böngészés), a weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez műszakilag elengedhetetlenül szükséges.

II.4.2.     Állandó (persistent) cookie: A szolgáltatás nyújtása során a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják látogatók szokásait, igényeit (pl. optimalizált navigáció). Ehhez is szükség van „cookie-k” elhelyezésére a látogató számítógépére, azonban erre csak a látogató előzetes és tájékozott hozzájárulása alapján van lehetőség.

II.4.3.     Harmadik fél cookie-kat a Szolgáltató nem alkalmaz.

II.5.        A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Felicitas. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A weboldal webjelzőket (ún. web beacon) tartalmaz, melyek „pixel tag” néven is ismertek. A webjelző egy gyakran átlátszó, általában 1 x 1 pixelnél nagyobb, egy website-on vagy a website-ot felkereső, vagy e-mailt küldő felhasználó online viselkedésének nyomon követésére használt emailben elhelyezett grafikus kép. A webjelzőket harmadik személy – a website-on a Google Analytics – technológiái használják, a website felhasználói tevékenységének nyomon követésére. Ez lehetővé teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és honnan (ország/város szintjén) keresett fel egy bizonyos website-ot. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével kinyert információ anonim és nem kerül összekapcsolásra személyes adattal. Az elemzéshez szükséges információkat Amerikában illetve felhő szolgáltatásban található szervereken tárolják.

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információt a http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ oldalon találhat.

III.         AZ ADATTOVÁBBÍTÁS

III.1.       A Felicitas a látogató személyes adatait harmadik személy részére nem adja át és nem továbbítja.

III.2.       Amennyiben a látogató valamely partnere által biztosított kedvezményt kíván igénybe venni, azt – hírlevél szolgáltatás esetén – a hírlevélben küldött elektronikus kupon vagy a honlapon közvetlenül generált kupon kinyomtatásával és partnernél történő felmutatásával teheti meg.

IV.         AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

IV.1.      A látogató személyes adatai kezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.

IV.2.      A Felicitas különleges adatnak minősülő személyes adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel.

IV.3.      A partnerek által biztosított kedvezmények többszörös igénybevételének elkerülése érdekében – amennyiben ezt a lehetőséget a partner nem biztosítja – a rendszer nyilvántartja, hogy adott partner által biztosított kedvezményt adott látogató már igénybe vette-e

V.           AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

V.1.        A Felicitas a látogató személyes adatait egyrészt a partnerek által nyújtott kedvezmények biztosítása, az igénybevételhez szükséges ún. kuponok előállítása, a hírlevelek kézbesítése az a fórom szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljára kezeli.

V.2.        A hírlevél, illetve fórum szolgáltatásokra történő feliratkozás, regisztráció során a látogató a személyes adatait a következők szerint teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:

  1. név (vezeték- és keresztnév) és születési név;
  2. lakcím;
  3. kézbesítési cím;
  4. elektronikus levelezési cím;
  5. vezetékes és/vagy mobil telefonszám.

V.3.        Amennyiben a látogató a Felicitas hírlevél szolgáltatására iratkozik fel, akkor a látogató a személyes adatok megadásával ahhoz járul hozzá, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Felicitas részére elektronikus hirdetések vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat (termékek, szolgáltatások és egyéb áruk értékesítésére vagy igénybevételére vagy egy adott vállalkozás nevére, megjelölésére, árujelzőjére, stb. irányuló közléseket, tájékoztatásokat, megjelenéseket azaz reklámokat) és tájékoztatásokat küldjön.

Kérjük, hírlevél szolgáltatásunkra csak akkor iratkozzon fel és a személyes adatait csak akkor adja meg, ha a reklámüzenetek küldéséhez hozzájárul. A Felicitas ilyen küldeményeket legfeljebb heti 1 (egy) alkalom gyakorisággal küld.

A Felicitas a közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben a látogató személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására adott hozzájárulását visszavonja, a Felicitas a látogató részére ilyen közleményeket, küldeményeket sem elektronikus hirdetés, sem postai küldemény formájában nem küld.

V.4.        A Felicitas az V.2. és V.3. pontban írtakon túl a látogató IP címét (amennyiben ez lehetséges) is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a vásárlói élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

V.5.        A szolgáltatások nyújtása érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.

A szolgáltatások során keletkező naplóállományokban (logfile-ok) a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat a Felicitas trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához és elemzéséhez használja fel.

V.6.        A Felicitas a személyes adataik kezeléséhez történt hozzájárulásukat visszavont személyekről egy ún. tilalmi listát vezet, amelyben azon érintettek név-, lakcím- és elektronikus elérhetőségének adatait rögzíti, akik megtiltották, illetve - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat közvetlen üzletszerzési célú megkeresések kézbesítésére felhasználják vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését vagy a központi nyilvántartásban adataik letiltásával éltek.

VI.         AZ ADATKEZELÉS HELYE

VI.1.      Az adatkezelés a Honlapon történik, ahol a megrendelését megteszi, illetve a Tárhelyszolgáltató és a Felicitas székhelyén levő szerver(ek)en.

VI.2.      A honlapot kiszolgáló szerver Budapesten található, azonban az Internet jellegét tekintve a Felicitas azért nem tud felelősséget vállalni, hogy az adatok a legrövidebb úton kerülnek a szerveren található adatbázisba.

VII.        AZ ADATKEZELÉS TARTAMA

VII.1.     A személyes adatait a Felicitas addig kezeli, amíg a közvetlen üzletszerző tevékenységhez adott hozzájárulását nem vonja vissza.

VII.2.     A látogató a közvetlen üzletszerzés céljára adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Felicitas jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ügyfélkapcsolati pontjainak bármelyikén; illetve a fórumszolgáltatás esetén személyes oldalára (ún. „profil”) belépve regisztrációját törölheti, amely a személyes adatainak törlését is jelenti.

VII.4.     A Felicitas a személyes adatok megfelelő kezelésének hitelt érdemlő bizonyíthatósága érdekében írásosos nyilatkozatot fogad el. A látogató a Felicitas rendszerében már rögzített elektronikus címéről küldött elektronikus levelét ebben a körben az írásos nyilatkozatának tekintjük.

VII.5.     Az adatkezelési hozzájárulás visszavonását, személyes adatainak törlése iránti kérelmét a látogató ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő.

VIII.      ADATKEZELŐ

VIII.1.    Adatkezelő a Felicitas, amely az adatok kezelésének célját önállóan meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

VIII.2.    A Felicitas adatfeldolgozót a hírlevelek kiküldéséhez nem vesz igénybe.

VIII.3.    A Felicitas személyes adatot harmadik személy részére nem ad át, hacsak ehhez az érintett előzetes hozzájárulását nem adja meg.

VIII.4.    Az adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Felicitas Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: H-1097 Budapest, IX. ker. Vaskapu utca 10-14. fszt 5/D, Magyarország

telefonszám: 06/14246620

elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-264873

adószám: 10849916-2-43

adatkezelési azonosító:0238-0001

 

VIII.5.    Amennyiben a Felicitas az általa kezelt személyes adatokat adatfeldolgozás céljára adja át, teszi hozzáférhetővé vagy megismerhetővé harmadik személy részére, erről az előfizetőket előzetesen tájékoztatja. Ebben az esetben a Felicitas gondoskodik arról, hogy az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Felicitas-sal azonos titoktartási kötelezettség terhelje.

VIII.6.    A Felicitas minden alkalmazottja köteles megismerni és tiszteletben tartani a közvetlen üzletszerzési célú reklámok kézbesítéséhez hozzájárulást adott ügyfelek magánélete bizalmasságához és személyes adataik védelméhez fűződő jogait, és betartani az e tárgyú rendelkezéseket tartalmazó hatályos jogszabályi és belső vállalati előírásokat, utasításokat.

IX.         ADATFELDOLGOZÓ

IX.1.      A Felicitas a Honlap üzemeltetése során ún tárhelyszolgáltatót vesz igénybe.

IX.2.      Az adatfeldolgozó tevékenységét a jelen Adatvédelmi Szabályzat II.2. pontja ismerteti.

IX.3.      Az adatfeldolgozó adatai és elérhetőségei:

Database Marketing Central Europe Kft

székhelye:1097 Budapest Vaskapu utca 10-14 D/5

telefonszám:06/1788-6283

elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám:01-09-866798

adószám:136633188-2-43

adatkezelési azonosító:04487-0001

 

X.           AZ ÉRINTETTEK JOGAI

X.1.        A látogató bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, azok törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését a regisztrált felhasználói fiókjában, ennek hiányában a Felicitas – jelen Adatkezelési Szabályzatban megjelölt - kapcsolattartási pontjai kérheti.

X.2.        A Felicitas a látogató személyes adatát

X.2.1.     törli, ha kezelése jogellenes, a látogató kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte,

X.2.2.     zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta;

X.2.3.     helyesbíti vagy kiegészíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll;

X.2.4.     megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

X.3.        A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy (iii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

X.4.        Amennyiben a látogató a megadott adatkör tekintetében jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Felicitas a látogató személyes adatait kérésére törli.

X.5.        A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmeit, megkereséseit a látogató ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő. A személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított.

X.6.        A Felicitas a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos megkereséseit legkésőbb 30 (harminc) napon, tiltakozás esetén 15 (tizenöt) napon belül megválaszolja.

XI.         AZ ADATBIZTONSÁG

XI.1.      A Felicitas az adatkezelését az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

XI.2.      A személyes adatokhoz, a személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez, illetve szolgáltatásokhoz történő hozzáférést a hozzáférési jogosultságuk szükségszerű igényei szerint kell szabályozni és ellenőrizni.

A személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultságokat a Felicitas ügyvezetése határozza meg annak függvényében, hogy a felhasználónak milyen mértékű hozzáférésre van szüksége munkavégzéséhez.

XI.3.      A jelszavakat védetten kell tárolni.

XI.4.      A felhasználó hozzáférését a rendszernek 3 (három) sikertelen bejelentkezési kísérlet után zárolnia kell, továbbá akkor is, ha a felhasználó az adatbázisba legalább 30 (harminc) napig nem jelentkezett be.

XI.5.      A rendszerhez való hozzáférések a Felicitas az utólagos ellenőrizhetőség céljából dokumentálja. Személyes adatokhoz való hozzáférés tényét legalább olyan részletességgel dokumentálja (naplózza, logolja), hogy utólagosan ellenőrizhető legyen, hogy mely rendszerfelhasználó, milyen személyes adathoz, mikor fért hozzá.

XI.6.      A hozzáférési jogosultsági rendszert a Felicitas folyamatosan karban tartja. Ha bármely rendszerfelhasználó munka- vagy feladatköre megváltozik, akkor a Felicitas haladéktalanul gondoskodik a hozzáférési jogosultságok módosításáról (a kizárólag a régi pozíciójához tartozó hozzáférési jogosultságait haladéktalanul meg kell szüntetni, és az új pozícióhoz szükséges új hozzáférési jogosultságokat létre kell hozni).

XI.7.      A személyes adatok adathordózóra történő mentése, ide nem értve a biztonsági mentést, illetve az adott közvetlen üzletszerzési célú megkeresések kiküldéséhez szükséges adatbázis előállítását, tilos.

XI.8.      A személyes adatokat tartalmazó adatbázist a Szolgáltató legalább hetente egy alkalommal menti. Egy-egy biztonsági mentést legfeljebb 4 (négy) hétig lehet tárolni, ezt követően az adathordozót a következő biztonsági mentés adataival felül kell írni. A biztonsági mentéseket a Szolgáltató védett helyen tárolja, az adatbázistól térben elkülönült helyen.

XI.9.      Az adatbázisba történő adatbevitelt minden esetben vírusellenőrzésnek kell megelőznie.

XI.10.    A személyes adatokat kezelő tervező- és fejlesztő rendszereket és annak támogatói környezeteit az „éles” adatokkal üzemelő rendszerektől elkülönített módon kell kialakítani. A fejlesztő rendszerek csak indokolt esetben tartalmazhatnak valós személyes adatokat, ez esetben ugyanolyan védelmi intézkedések vonatkoznak rájuk, mint az üzembe állított rendszerekre.

XII.        HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ

XII.1.     A hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással a látogató önkéntesen hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a jelen tájékoztatóban írt feltételek mellett a látogatónak a Felicitas (akár elektronikus, akár postai küldemény formájában) ún. hírleveleket küldjön.

XII.2.     A hírlevelek fogadásához a hozzájárulását a termék megrendelésekor, illetve a honlap erre kialakított felületén található ún. „tick box” bejelölésével adhatja meg.

XII.3.     Amennyiben a hírlevél szolgáltatásunkra regisztrál, ez a látogató saját döntése. Olyan törvényi előírás, amely társaságunkat a látogatót személyes adatainak hírlevelek küldésére történő kezelésére feljogosítani vagy erre a látogatót kötelezné, nincsen.

XII.4.     A fórum szolgáltatása történő regisztrálásakor a látogató jogosultságot kap, hogy a moderált fórumszolgáltatásba, az ott folyó társalgásba be tudjon kapcsolódni, hozzá szólhasson. A fórumszolgáltatás moderált, így a látogató a regisztrálással azt is tudomásul veszi, hogy a moderátor saját döntése alapján a látogató kifogásol(ható)t hozzászólásait eltávolítsa vagy őt a fórum használatában időlegesen vagy véglegesen korlátozza, ami nem értelmezhető a látogató személyes adatainak sérelmeként.

XIII.      JOGORVOSLAT

XIII.1.    A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal a látogató az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

XIII.2.    A látogató a személyes adataival kapcsolatos jogainak Felicitas általi megsértése miatt igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

XIV.      SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:

XIV.1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 1992. évi LXIII. törvény (az „Infotv.”)

XIV.2.    A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a „Nytv.”)

XIV.3.    A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a „Dmtv.”);

XIV.4.    Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ekertv.”)

XIV.5.    A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a „Postatv.”);

XIV.6.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grtv.”);

XIV.7.    A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet;

 

 

Baba Direct

Kapcsolat